Мерки за пожарна безопасност по време на празника Сирни заговезни

Мерки за пожарна безопасност по време на празника Сирни заговезни

Сирни заговезни (Прошка) е един от най-големите празници в християнския календар. Празникът се отбелязва в продължение на една седмица, като кулминацията е в неделя на 17.03.2024 г., когато се палят огньове и след като прегорят, се прескачат за здраве. В тази връзка от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Смолян апелират за спазване на следните мерки за недопускане на пожари:

Паленето на огън да става на определените за целта места от кметовете на населените места. Съответно то да е на безопасно разстояния от сгради, постройки, комуникации и съоръжения на газопреносната и електропреносната мрежа, горими материали, плевни, навеси и други подобни. Минималното разстояние от огъня до съседни сгради и съоръжения да бъде 10 метра;

Да не се допуска палене на огън при наличие на силен вятър;

Мястото за палене на огъня да се почисти в радиус на 3 метра от горими отпадъци, суха трева и растителни остатъци;

Преди запалването на огъня/огнището да се осигурят най-малко два съда от по 10 литра с вода за загасяване на огъня при необходимост;

През цялото време огънят да не се оставя без надзор;

Да не се допуска запалване на огън на места, където има деца без придружители. Да не се оставят деца без надзор, а също така е недопустимо да се разрешава на децата да играят с огъня;

Да не се допуска разпалването на огньовете с леснозапалими или горими течности /бензин, дизел, спирт и други подобни/;

Да не се хвърлят в огньовете флакони, съдържащи леснозапалими и горими течности (дезодоранти и други подобни);

Да не се изгарят автомобилни гуми, текстилни отпадъци, полимери и други материали от подобен вид;

След приключване на ритуала, огънят да се изгасява, като е недопустимо да се остават тлеещи въглени. Пепелта и сгурията да се изхвърлят на пожаробезопасно място или да се заровят в земята;

При опасност от възникване на пожар гражданите да сигнализират на тел.112.

Вирни се горе