Мерки за пътна безопасност през летния сезон на областна дирекция на МВР – Смолян

Мерки за пътна безопасност през летния сезон на областна дирекция на МВР – Смолян

През предстоящия летен сезон се очаква рязко увеличаване на интензивността на движението и пътнотранспортния травматизъм по основните туристически направления. В движението активно се включват и двуколесни превозни средства – велосипеди, мотопеди и мотоциклети, които съгласно Закона за движението по пътищата са уязвими участници в пътното движение.

В тази връзка, с цел осигуряване на безопасността на движението и нормалната пропускателна способност на републиканските пътища, осъществяване на ефектен контрол, недопускане на престъпления и опазване на селскостопанската продукция, ОД МВР – Смолян предприема следните мерки през летния сезон:

  1. Осигурено е полицейско присъствие там, където има рискови пешеходни преходи, кръстовища, участъци и спирки на масовия градски транспорт за регулиране и подпомагане на движението.

  2. Засилена е контролната дейност, насочена към установяване на нарушения, влияещи на безопасността на движението по пътищата и в частност към тези, извършени от водачи на мотоциклети и мотопеди. При проверките се акцентира върху правоспособността, използването на защитни каски, регистрация на МПС и състоянието и видимостта на регистрационната табела.

  3. Определени са местата за контрол по най-уязвимите пътни участъци, места с интензивен трафик и участъци с концентрация на ПТП.

  4. Изготвени са графици и планове за провеждането на специализирани полицейски операции по метода на „Широкообхватен контрол“ и СПО в районите на питейни и увеселителни заведения, както и в малките населени места. Полицейските проверки ще бъдат насочени главно към управление на МПС от неправоспособни водачи, употребили алкохол, наркотици или други упойващи вещества, управляващи нерегистрирани и технически неизправни МПС, неизползващи обезопасителни колани, защитни каски и детски обезопасителни системи, без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилите и др.

  5. Осъществени са съвместни проверки с представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като е създадена организация за провеждане на кампании по контрол на техническата изправност на МПС за обществен превоз на пътници и товари, извършване на нерегламентирани превози, както и организирани превози на деца.

  6. Повишен е контролът по пътното движение и противодействие на престъпността по републиканската пътна мрежа. Подобрена е организацията на работа, взаимодействието и координацията между структурите, осъществяващи контрол на пътното движение.

  7. Осъществен е периодичен контрол за състоянието на сигнализацията, с която е въведена временна организация и безопасност на движението по време на строително-ремонтни работи.

  8. Координирани са действията с представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за изпълнение на заповед на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за ограничаване движението на МПС над 12 тона (включително с ремаркета и полуремаркета) с повече от две оси, селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника по определени участъци от републиканската пътна мрежа. Особено внимание се обръща на извънгабаритната земеделска техника и прикачените към нея инвентар и ремаркета, обозначаването им със светлинна сигнализация и светлоотразителни елементи, наличие на съпровождащи автомобили при необходимост, както и движението на тази техника през тъмната част на денонощието.

  9. Извършват се системни проверки на пътни превозни средства, транспортиращи селскостопанска продукция, за недопускане и предотвратяване на престъпни посегателства. Осъществен е ефективен контрол по отношение на техническата неизправност, наличие на задължителна „Гражданска отговорност на автомобилите“, заплатена винетна такса и противопожарно оборудване на ППС.

Предоставяме ви, изготвени от отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ – 2016 г. следните материали: Препоръки за предотвратяване на пътния травматизъм през летните месеци; Препоръки за безопасно шофиране; Препоръки за водачи на мотопеди и мотоциклети; В помощ на мотоциклетиста и мотопедиста; Практически препоръки за велосипедисти и в помощ на велосипедистите.

Вирни се горе