Мелемов получи благодарствен адрес от живеещите в местността „Рупцовото”

Мелемов получи благодарствен адрес от  живеещите в местността „Рупцовото”

Благодарствен адрес получи кметът Николай Мелемов от живеещите в местността „Рупцовото”. „Вие поехте инициатива да се извърши профилактика на пътя за с.Стража и по-точно, в района, в който ние живеем. Направено е отводняване на пътя и почистване на водостоците. Създадени са допълнителни уширения и места за изчакване на автомобилите. Създадоха се условия пътуването до и от работното място да бъде безпроблемно, дори приятно. Благодарим ви за поетите и изпълнени ангажименти , както и на изпълнителя на техническите дейности фирма „Корпус 2004”.”, посочват в благодарственото писмо хората от Стража.

Вирни се горе