ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 1 ноември се прекланяме пред делото на нашите предци, които с перо и слово през вековете са опазили българската духовност, език и култура. Свеждаме глави пред онези наши духовни водачи, които ни завещаха стремежа към знание.

Светите братя Кирил и Методий и техните ученици, Патриарх Евтимий и Паисий Хилендарски, Георги Раковски и Васил Левски, Иван Вазов и Христо Ботев, техните съратници и последователи положиха здравите основи на българското просвещение. До тях се нареждат Стою Шишков, Христо Попконстантинов, Васил Дечов и множество родопски просветители, отстоявали самоотвержено принадлежността ни към род, вяра и език. Скромни и всеотдайни книжовници, свещеници, революционери, даскали и общественици в църкви и манастири, в училища и читалища опазиха с перо и слово скрижалите на българската писменост и култура.

Почитането на нашите първоучители и духовни водачи утвърждава традиционния стремеж на българите към знанието и просперитета, дава ни национална гордост и самочувствие.

Затова като техни потомци носим отговорността да съхраним и предадем на следващото поколение мъдростта и духа на нашия народ.

Пожелавам на всички Вас – учители, журналисти, научни работници, културни и читалищни дейци все така достойно да носите в себе си пламъка на първите будители.

Честит празник !

Николай Мелемов,

Кмет на община Смолян

Вирни се горе