Омбудсманът настоя РИОСВ – Смолян да каже има ли опасност за хората и екосистемата след замърсяването на р. Девинска

Омбудсманът настоя РИОСВ – Смолян да каже има ли опасност за хората и екосистемата след замърсяването на р. Девинска

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до директора на РИОСВ –Смолян Екатерина Гаджева по повод аварийното заустване на отпадни води в р. Девинска вследствие производствената дейност на бутилиращото предприятие „Девин“ ЕАД и сигнал за масово измиране на риба, предимно пъстърва. Проф. Ковачева поиска проверка на предвижданите срокове за оповестяване на резултатите от направените лабораторни изследвания за качеството на водата и причинената смъртност на рибата. Омбудсманът настоява още за определяне на значимостта на въздействието, доколкото заустване в повърхностни води на отпадъчни води, с които се изпускат опасни вещества, са дейности, които могат да попаднат под ударите на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Общественият защитник посочва, че след публикувана информация на 4 август т.г. на сайта на РИОСВ – Смолян за извършена проверка по „Сигнал за умряла риба и пяна в река Девинска“ проверяващите инспектори са установили аварийно заустване на отпадъчни води в реката. Като посочената причина е подмяна на помпи, вследствие на което отпадъчните води от дейността на предприятието не се изпомпват до канализационната мрежа на град Девин.

„Заустените отпадъчни води са от производствената дейност на предприятието и с битово-фекален характер – от поддържането на санитарно-хигиенните условия в помещенията. Незабавно са предприети мерки за преустановяване на нерегламентираното заустване, като за допускането му срещу „Девин“ ЕАД ще бъдат наложени  административно-наказателни мерки“, пише на сайта.

Проф. Диана Ковачева е обезпокоена от изнесените данни пред медиите, че при проверката на място е установена значително превишена стойност по показателя за активната реакция (pH), в алкалния сектор. И въпреки, че е образувано административно-наказателно производство, взети са мерки за недопускане на повторно изтичане на води през същата тръба, осъществява се постоянен контрол от страна на РИОСВ и e поет ангажимент за зарибяването на р. Девинска, Омбудсманът настоява в най-скоро време да стане ясно има ли опасност за хората и екосистемата.

Препоръката тук: https://www.ombudsman.bg/bg/n/ombudsmanat-nastoya-riosv-smolyan-da-kazhe-i-2087

Вирни се горе