МБАЛ - Смолян, закупи два нови автомобила за пациентите на хемодиализа

МБАЛ - Смолян, закупи два нови автомобила за пациентите на хемодиализа

Два нови автомобила, закупи МБАЛ "Д-р Братан Шукеров", след проведена обществена поръчка. Стойността на единия автомобил е 38 200 лв. с ДДС. Те са предназначени за превозване на пациентите, които са на хемодиализа.

"Новите автомобили са един допълнителен фактор за по-добро обслужване на нуждаещите пациенти и помагат за по-комфортното им придвижване от домовете до болницата”, каза изпълнителният директор д-р Марин Даракчиев.

В момента 34 болни от цялата област се нуждаят от постоянна хемодиализа. Сред тях има пациенти и от най-отдалечените общини в областта - Неделино и Доспат.

Вирни се горе