МБАЛ-Смолян с нов апарат за измерване на костната плътност

МБАЛ-Смолян с нов апарат за измерване на костната плътност

С Остеоденситометър за изследване на костната плътност се сдоби МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” – Смолян.Машината е монтирана в специално пригодено помещение в отделението за образна диагностика на болницата. Апаратът ще определя количеството и плътността на костната тъкан на нуждаещите се от тази диагностика и съответстващо лечение. Измерванията на този апарат се признават от Здравната каса за реимбурсации на медикаментозното лечение. Това означава, че част от цената на предписаните лекарства се поема от касата. Прегледите ще се осъществяват с предварителни записвания на регистратурата на отделението за образна диагностика в МБАЛ – Смолян. С новия апарат ще се прави и ранна диагностика на остеопорозата.

Вирни се горе