Мария Семерджиева/РУО-Смолян/:„2019 г. беше изключително успешна за образованието в Смолянска област“

Мария Семерджиева/РУО-Смолян/:„2019 г. беше изключително успешна за образованието в Смолянска област“

Г-жо Семерджиева, каква година изпраща РУО в Смолян?

Изпращаме изключително ползотворна и успешна година. На първо място успяхме да запазим живота и здравето на всички деца, което е едно от най-важните неща в системата на образованието. Успяхме да запазим мрежата от средищни и защитени училища, подменихме материалната база, подменихме част от училищните автобуси и не на последно място успяхме да запазим добрите резултати на националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити. Знаете, че регион Смолян отново е на водещите места. В същото време нашите деца участваха в много спортни мероприятия, в състезания и олимпиади, в конкурси, в математически форуми, на които показаха много високи резултати. Според мен 2019 година беше изключително успешна за образованието в Смолянска област.

Каква очаквате да бъде 2020 година и какви са приоритетите, които стоят пред вас?

През 2020 си пожелавам на първо място всички в системата да са живи и здрави, както децата, така и учители и непедагогическите специалисти, защото това е най-важното нещо. Разбира се пожелавам си да успеем да запазим добрите резултати, да покажем още повече знания, децата да растат успешни и щастливи и да бъдем още по-успешни от отиващата си година.

В навечерието на Коледните празници и на прага на 2020 година какво е вашето пожелание?

Скъпи ученици, уважаеми учители, дами и господа, позволете ми в навечерието на 2020 година да ви поднеса моите сърдечни пожелания за здраве, щастие и благоденствие, пожелавам ви светли и топли празници.

Вирни се горе