Мария Неделчева: Стартира първата писмена декларация, чрез която България ще се бори за изравняване на субсидиите между старите и новите страни-членки

Мария Неделчева: Стартира първата писмена декларация, чрез която България ще се бори за изравняване на субсидиите между старите и новите страни-членки

Писмената декларация относно справедливото разпределение на земеделските субсидии е по инициатива на българския евродепутат Мария Неделчева и беше подписана от колегите й Рареш-Лучиан Никулеску (Румъния), Жозе Бове (Франция), Януш Войшиешовски (Полша) и Димитър Стоянов (България).

Рареш-Лучиан Никулеску и Жозе Бове са заместник-председатели на Комисията по земеделие и развитие на селските райони и това е един от редките случаи, в който двама заместник-председатели на комисия, която вече взема решения на равна нога със Съвета, споделят едно мнение. Този факт може да се приеме за положителен знак, предрещаващ успеха на писмената декларация.

Повече от година Мария Неделчева, като единствен български редовен член на Комисията по земеделие в ЕП, алармираше за несправедливия исторически подход при разпределението на субсидиите и търсеше поддръжници сред отделните групи европарламентаристи. Значителен успех в мисията си българският евродепутат отбеляза с въпроси по темата при изслушването на комисаря по земеделие Дачиан Чолош, който даде знак, че е „за” премахване на несправедливостта при разпределението на средствата между старите и новите страни. Това беше индикация, че новоприетите държави, сред които и България, трябва да се обединят в искането си и Мария Неделчева се превърна в изразител на тяхната воля на многобройни европейски форуми, за да се стигне до успешен резултат.

За основа на писмената декларация авторите посочват условието земеделските производители в ЕС да отговарят на еднакви изисквания за качество на храните и хигиената, благосъстояние и здраве на животните, опазване на околната среда и други, които изискват скъпи инвестиции. Съвносителите не само припомнят, че вече беше анонсиран края на историческия модел, но и че в новите държави-членки, прилагащи схемата за единно плащане на площ, голяма част от селскостопанските производители, най-вече в животновъдния сектор, дори нямат право на директни плащания, тъй като не разполагат със земеделска земя.

„Поради всички тези обстоятелства записахме в декларацията, че системата за директни плащания трябва да гарантира справедливо третиране на всички земеделски стопани в ЕС, да осигури справедливо разпределение на средствата, отчитайки специфичните нужди и състоянието на селското стопанство в отделните региони в държавите-членки, да не изкривява пазарните условия и възможно най-бързо да доведе до хармонизацията на помощите, които земеделците получават в новите и старите държави-членки”, заяви Мария Неделчева.

В писмената декларация се посочва още, че от 1 януари 2014 г. е нужно да се изгради система, позволяваща прехвърляне на средства от втори към първи стълб на ОСП. „За постигането на тази промяна се боря месеци наред, защото съм убедена, че подобна система ще осигури по-добро усвояване на средствата по ОСП, за да може по-голяма част от селскостопанските производители в новите държави-членки, най-вече малките семейни стопанства, да се възползват от мерките и инструменти за подкрепа”, поясни българският евродепутат Мария Неделчева.

Разрешеното стартиране на писмената декларация от Бюрото на председателите на партиите в ЕП е безспорен успех. В следващите 4 месеца трябва да бъдат събрани подписите на 50% от общия брой евродепутати + 1, т.е. 396 подписа, за да стане декларацията официален документ на Европейския парламент. След това шансът тя да бъде включена в бъдещото законодателство на Европейската комисия за Общата селскостопанска политика е изключително реалистичен.

Напомняме, че първият законодателен документ за реформата на ОСП, предложен от комисар Дачиан Чолош, се очаква в средата на юли 2011 година.

Вирни се горе