Марин Захариев: „Очакваме Планитариумът да отвори врати на пролет“

Марин Захариев: „Очакваме Планитариумът да отвори врати на пролет“

„Планетариумът е сложен проект, защото имаме и фондово финансиране от „Региони в растеж“ и заемни средства. Там строително-монтажните работи успяха да приключат на ръба на тази хиперинфлация, която ни връхлетя. На този етап се очаква оборудването“, каза зам. кметът Марин Захариев. По думите му се е наложила промяна в заданието, заради настъпилата инфлация и до 10-15 дни ще бъде обявена процедура за доставка на оборудването. „Надявам се, че през зимата то ще може да се монтира и на пролет Планетариума да заработи. Наистина имаше голямо забавяне по този проект, но това е заради спецификата. Искахме да направим нещо, което да е актуално в следващите 20 – 30 години. Мисля, че успяхме. Направихме една много добра конфигурация и смолянският Планетариум ще бъде на едно ниво със съвременните и модерни европейски“, увери Марин Захариев.

Припомняме, че проект „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариума“ е по ОП „Региони в растеж“ - 2014-2020 г. Стойността му е 4 милиона лв. Проектът включва енергийна ефективност, ремонт и обновяване на сградата и прилежащото и околно пространство, както и доставка на ново, модерно и високо технологично оборудване за звездната зала и за обсерваторията и останалите помещения в сградата.

Вирни се горе