Мадан ще бъде домакин на тематично обучение за развитието на туризма

Мадан ще бъде домакин на тематично обучение за развитието на туризма

От 29 юни до 1 юли в Община #Мадан ще се проведе второ тематично обучение „Социално-икономическо развитие в контекста на туризма и възможности за финансиране”.

Обучението е организирано от Минно-геоложкия университет – партньор на Община Мадан по проект „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион” (Terra-Mine), съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиран от държавите, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“.

В програмата на форума е включено посещения на обектите, обхванати от проект Terra-Mine – подземния минен музей „Сполука“, кристалната зала „Родопски кристал”, Музей по минно дело и рудодобив и пещерата „Шаренка“.

Темите на обучението са:

Туризмът като предпоставка за социално-икономическото развитие на общините;

Екологични предизвикателства пред общините;

Европейският зелен пакт и влиянието му върху общините;

Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Лектори на събитието ще бъдат: Валерия Стоичкова, Старши международен експерт, „Евроконсултантс България С.А.“ АД, д-р. Росен Иванов, Главен асистент в катедра Инженерна геоекология, Минно-геоложки университет (МГУ) и Евгений Иванов, Генерален мениджър, „Евроконсултантс България С.А.“ АД.

Вирни се горе