Мадан, Рудозем и Девин се обединяват в проект за намаляване на вредните емисии

Мадан, Рудозем и Девин се обединяват в проект за намаляване на вредните емисии

Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат.

Основна цел на проекта BGENVIRONMENT-4.004-0002 е да се подобри статусът на околната среда и да се намали ефектът от измененията в климата на територията на трите общини.

Бюджетът на проекта е близо 997 хил. лева, от които финансов принос на ФМ на ЕИП 2014-2021г. е почти 940 хил. лева.

По този повод Община Мадан организира начална пресконференция за представяне на проекта на 7 юли (петък) от 11:00 часа в сградата на Общинската администрация.

Вирни се горе