Мадан организира конкурс на тема „Разкази, песни и легенди за моя роден край"

Мадан организира конкурс на тема „Разкази, песни и легенди за моя роден край"

Общинска администрация – Мадан организира конкурс на тема „Разкази, песни и легенди за моя роден край“.

Условието е участниците да издирят разкази, песни или легенди за личност, родословие, местност, река, планина, чешма, мост и др. от родния им край, по възможност придружени със снимков материал. Те могат да бъдат представени под формата на презентация, колаж, свободен текст и др.

Конкурсът ще се проведе в две възрастови групи:

Първа група – V-VIII клас;

Втора група – IX-XII клас.

Материалите се изпращат на e-mail: kultura_madan@abv.bg или в ОбА-Мадан, стая 305 в срок до 15.04.2022 г., придружени с трите имена на участника, възраст, училище /читалище, телефон за връзка.

Класираните творби ще бъдат публикувани на сайта на община Мадан.

Победителите ще получат грамоти и награди.

Вирни се горе