Лятно училище „Родопски багри” в споделеното женско пространство в Смолян

Лятно училище „Родопски багри”  в споделеното женско пространство в Смолян

Лятно училище „Родопски багри” с конкурс за рисунки и изложба в споделеното женско пространство в Смолян“

Клуб на жените Родопчанка гр.Смолян проведе информационен ден по новостартирания проект, финансиран от бюджета на община Смолян с наименование Лятно училище „Родопски багри” с конкурс за рисунки и изложба в споделеното женско пространство в Смолян“. С участието си в проекта, разработващият екип си постави 3 цели:

  1. да популяризира чудния свят на родопските багри.

  2. да насърчи творческите дарби на участниците.

  3. Да осмисли лятната ваканция на учениците, като им предложи приятно прекарванена времето, прилагайки творческите си дарби и умения.

Темата „Родопски багри” дава възможност на децата и учениците за творческа интерпретация на природата, миналото, родопски митове и легенди, етнографски мотиви (обичаи, носии, бит), паметници на културата, фолклор, мултиетническа среда и др. Това ще вдъхнови участниците да се вгледат в красотите на Родопите, да повишат знанията си за местния фолклор, за традициите, за паметниците на културата, за миналото и настоящето, като всичко това да пресъздадат в рисунки.

Основните проблеми и нужди, които налагат изпълнението на проекта са породени отниската мотивация на децата и младежите да участват активно в откриване и развитие на собствените си дарби.

![proekt ](https://smolyannews.eu-central-1.linodeobjects.com/s/images/pages/full/m/1654628128924inbound6705335258395797085.jpg){: .flc .image-size--full srcset="https://smolyannews.eu-central-1.linodeobjects.com/s/images/pages/full/s/1654628128924inbound6705335258395797085.jpg 600w, https://smolyannews.eu-central-1.linodeobjects.com/s/images/pages/full/m/1654628128924inbound6705335258395797085.jpg 1200w, https://smolyannews.eu-central-1.linodeobjects.com/s/images/pages/full/l/1654628128924inbound6705335258395797085.jpg 2400w" sizes="(min-width: 1320px) 1200px, 90vw"}

Според регламента на конкурса в него могат да участват всички деца и ученици на възраст от 6 до 19 г. Участниците ще са разделени на две възрастови групи:

От 6 до 10 г.;

От 11 до 19 г.

Критерии за оценка на творбите:

Съответствие на творбата с темата на конкурса;

Креативност и оригиналност за пресъздаване на идеята;

Компетентно жури ще класира по една творба за I -во, II-ро и III-то място в двете възрастови групи. Всички участници ще получат удостоверение за участие.

В началото на м. септември 2022г. ще бъдат обявени всички наградени участници и ще бъде открита изложба с творбите, получени в рамките на конкурса.

Постоянната експозиция ще бъде в Свободното женско пространство на Клуб на жените „Родопчанка“ в Дом на техниката, ет. 3. При желание може да гостува в заявили интерес училища.

tuneva

Вирни се горе