Днес откриват ловния сезон

Днес откриват ловния сезон

Този ден е обявен с решение на Общото събрание на Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” от 29 ноември 2006 г. Чества се в деня на откриването на ловния сезон (първата събота от месец август).

Тази година денят се измества на 14 август (събота) – открива се ловният сезон на пъдпъдъци, гургулици, гривяци, горски бекаси и обикновени бекасини, съобщиха от Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България”.

Тази година откриването на лова съвпада с честването на празника на Съюза на ловците и риболовците и Дните на лова и дивеча от 6 до 14 август, които традиционно предшестват откриването на ловния сезон. В цялата страна ловците, техните близки, приятели и симпатизанти и цялата общественост ще отбележат по достоен начин тези дни.

Ще бъдат проведени десетки ловни събори, ловни вечеринки, спортни и киноложки прояви, с водосвет и празнични трапези ще бъде чествано откриването на нови ловни домове и хижи, заслони и волиери, спортни комплекси, ще бъдат разселени десетки хиляди птици – яребици, кеклици и фазани, повече от три хиляди ловни дружинки ще почетат традицията с празнични веселия.

Вирни се горе