Листата на коалиция "БСП за България"

Листата на коалиция "БСП за България"

1.ЕМИЛ ХУМЧЕВ, роден на 11.05.1975г. в гр.Златоград . Завършил магистър – “Мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорска дейност” в Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград. От 2009 г. Председател на ОбС на БСП-Златоград . От 2007 г. Общински съветник в ОбС Златоград. От 2012 г. член на НС на БСП, а от 2021г. член на ИБ на НС на БСП. В периода 2013 г. – 2014 г. Заместник областен управител на Област Смолян . От 2019 г. Председател на Общински съвет Златоград. Семеен с две деца.

2.НЕЛИЯ МАРИНОВА – ЯНКОВА, родена на 03.06.1951г. в гр.Смолян. Завършила СУ „Климент Охридски“ – София, специалност „Право“. Адвокат – специалист по 825 n граждански и наказателни дела. Дългогодишен Председател на адвокатска колегия – Смолян. Семейна с три деца.

3.СЕВДАЛИН ХЪШИНОВ, роден на 06.05.1967г. в с. Баните. Завършил магистър – Фармация. Държавен медицински университет „ИВАНОВ-ФРАНКОВСКИ“ в Украйна. Управител е на „ГАЛАНТ“ ЕООД – Баните с дейност в областта на транспорта. От 2019 г. Председател на Общински съвет Баните. Семеен с едно дете.

4.РОСИЦА БУМБОВА, родена на 16.09.1970 г. в гр.Доспат. Завършила бакалавър – „Управление на малка и средна фирма „ и магистър – „Корпоративно управление“ в НБУ – София. Управител на фирма „Тул Трейд“ ООД. Семейна с едно дете

5.НАДЕЖДА БАШОВА, родена на 2.01.1985г. в гр.Ботевград, от 2001 г. живее в град Девин. Завършила Националното училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“, специалност артист – вокалист. Бакалавър – „Публична администрация” във ВСУ „Черноризец Храбър”. Основател на вокална група „Родопчанка”. Секретар на Народно читалище “Родопска просвета – 1923” град Девин. Семейна с две деца.

6.СЛАВА ПЕПЕЛАНОВА, родена на 15.03.1980г. в гр.Смолян. Завършила е специалности „Стопанско управление“ и „Мениджмънт в международния бизнес“ във ВСУ “Черноризец Храбър” филиал в гр.Смолян. Работи в сферата на туризма и услугите като отговорник спомагателни дейности. Общински съветник в Обс Чепеларе. Семейна с две деца.

7.ГЕОРГИ ТОНКОВ, роден на 24.05.1972г. в гр.Перущица. Завършил магистър инженер – транспортна техника и технологии, Докторант “Технически науки”, професионално направление Машинно инженерство (Автомобилна техника) във ВТУ “Тодор Каблешков” гр.София. Ръководител транспорт в „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД – Смолян. Председател на Благотворителна фондация „Тони“. Вещо лице по Автотехнически експертизи към Окръжен съд Смолян, Кърджали и Бургас.

8.РОСЕН БАГРЯНОВ, роден на 02.03.1958г. в гр.Доспат. Завършил висше инженерно образование гр. Ленинград. Бивш преподавател в техникум по Автотранспорт, специалност – ДВГ , автомобили и автомобилна техника. Управител на фирма проектиране, изграждане и експлоатация на водно електроцентрали. Смеен с едно дете.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Вирни се горе