КУРСОВЕ ЗА ОГНЯРИ

КУРСОВЕ ЗА ОГНЯРИ

Регионално сдружение на Научно техническите съюзи Смолян, организира курсове за придобиването на специалност "Машинист на котли - високо налягане II-ра степен".

Завършилите имат право да обслужват парни котли до 12 bar и всички видове водогрейни отоплителни котли, както в промишлени предприятия, така и в хотели, административни сгради, детски градини и училища, жилищни сгради и др.

Издава се и документ за работа с газови горелки.

Курсовете са двумесечни и се провеждат само в групово обучение, в присъствена форма - дневни и/или вечерни.

Обучението е изградено на модулен принцип и има теоретичен и практически модул.

След формиране на група, документите на участниците в курса се изпращат до ГД“ИДТН“ и едва след получаване на разрешение, курсът може да започне.

Необходими документи:

-копие на диплома за завършено образование/минимум 10 клас/;

-медицинско свидетелство за работа /от личния лекар/;

-удостоверение от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

-снимки – 2 броя.

Цена – 450.00лв.

За повече информация и подаване на заявка за обучението:

e-mail: nts.smolyan2021@gmail.com и тел: 0887982912.

Вирни се горе