Култура

Регионална библиотека стартира изпълнението на проект „Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян…

Прочети повече

Модерен дигитален център ще бъде създаден в Регионална библиотека – Смолян. Културната институция представи два одобрени проекта

Христо Станчев връчи поздравителни адреси на смолянските самодейци за отличното им представяне ΧΙΙ  Национален събор на народното  творчество „Копривщица – 2022“

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18