Криминалистите напомнят основни правила за безопасна онлайн търговия

Криминалистите напомнят основни правила за безопасна онлайн търговия

Потребители на платформите за онлайн търговия, предупреждават за нова измама, свързана с източване на банковите карти. Схемата работи двустранно – тоест възможно е измамникът да е в ролята и на продавач и на купувач.

Предупредителните знаци, които могат да обозначат евентуална нередност, са:

Съобщения, насочващи към кореспонденция извън чата на платформата (например Viber, WhatsApp, SMS), като те често са написани на неправилен български език и съдържащи линкове, в които се изискват данни за банковата Ви сметка: номер на картата, валидност, CVV/CVC код и баланс по сметката (салдо).

Напомняме, че по-голяма част от подобни сайтове нямат собствена система, чрез която купувачите могат да заплатят за артикул онлайн.

Всеки линк, който се различава от официалния домейн на сайта и води към страница за попълване на данните на банкова сметка, независимо дали за изплащане, или за получаване на средства, под претекст, че това е “сигурна доставка”, е опит за злоупотреба от страна на лицето, което Ви е предоставило линка.

Ако сте въвели данните на картата си, незабавно се свържете с Вашата обслужваща банка и сигнализирайте на полицейските органи.

Вирни се горе