Кръгла маса „Музейното дело и развитието на културно-историческия туризъм“ се проведе в Златоград

Кръгла маса „Музейното дело и развитието на културно-историческия туризъм“ се проведе в Златоград

Съветникът на министъра д-р Пламена Заячка представи Министерството на туризма и политиките по отношение на културния туризъм на кръглата маса „Музейното дело и развитието на културно-историческия туризъм“ в #Златоград. Акцент се постави на необходимостта да се прилага интегриран подход в развитието на културно-историческия туризъм, по примера на Златоград, където партньорството между община, бизнес и културна институция е формата за успех. Министерството на туризма работи активно за подкрепа на вътрешния туризъм и културно-историческият ни потенциал е мощен стимул за това, а ролята на културата за привличането на туристи става все по-значима.

По време на събитието, което се проведе на 15 юни се откри интерактивна зала, представляваща Тракийския династичен център с виртуален туристически гид в Археолого-етнографския музей в гр. Златоград. В кръглата маса взеха участие областният управител на Смолян Емил Хумчев, кмета на Златоград – Мирослав Янчев, директорите на Националния исторически музей, Регионален исторически музей – Бургас, РИМ-Варна, РИМ-Кърджали, РИМ-Смолян, Исторически музей Стрелча, археолози от НАИМ, местният бизнес и медии, които обсъдиха възможностите за туризъм и ролята на музеите.

Откритата експозиция представяща Тракийския династичен център с виртуален туристически гид е сред най-модерните в страната, която по интерактивен начин представя проучванията до момента и възможностите за туризъм в общината.

Вирни се горе