Краеведска кръгла маса се проведе в Златоград

Краеведска кръгла маса се проведе в Златоград

Регионална библиотека – Смолян организира провеждане на краеведска кръгла маса на тема „Развитие на краезнанието и електронните ресурси в съвременната библиотека”, която се проведе на 31 октомври и 1 ноември в Образцово народно читалище "Просвета - 1908" гр.Златоград. Дейността е част от проект „Библиотекарите от област Смолян –успешни медиатори между цифровата информация и потребителите”, изпълняван с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

В събитието взеха участие библиотекари от Регионална библиотека - Кърджали, Регионална библиотека - Хасково, Регионална библиотека - Смолян, Градска библиотека - Димитровград, Държавен архив - Смолян, читалищни библиотеки от община Рудозем, Неделино, Златоград, местни краеведи.

Целта на работната среща бе да се надгради създаденото партньорство между трите регионални библиотеки и продължи обмена на добри практики и анализ на съвременното краезнание, чрез привличане на нови партньори в лицето на местни читалищни библиотеки и краеведи.

В представените на кръглата маса доклади основни теми бяха: трансформиране на наличното краеведско съдържание в ефективен дигитален ресурс и възможности за достъп до него; начини за представяне на краеведско съдържание пред детска аудитория; добри практики в краеведската дейност на читалищните библиотеки; събирачески и краеведски труд, намерил израз в създаване на четирилогията „Златоградски страници”.

За да бъде оповестен резултатът от проведената краеведска кръгла маса на регионално и национално ниво, предстои издаване на сборник с изнесените на нея доклади. Така ще се увеличи ефекта от събраната краеведска експертиза и ще се насочи внимание върху значението на културно-историческото и книжовно наследство на Родопите.

biblio

Вирни се горе