Кой може да тегли бързи кредити?

Кой може да тегли бързи кредити?

Услугите на фирмите за бързи кредити създадоха ново явление в областта на финансовите пазари. Предлагат се редица разнообразни кредитни продукти, използвани в много и различни ситуации. От своя страна, компаниите, които ги предлагат на кредитоискателите, са изключително гъвкави, оферират изгодни заеми и не изискват почти никаква документация. Има ли ограничения по отношение на това кой може да тегли бързи кредити? Този въпрос вълнува много хора, които предвид индивидуалните си потребности, икономически и социален статус, се замислят да прибегнат до този иновативен финансов инструмент, познат като бърз кредит. Краткият отговор е “не”, а тук ви представяме профилите на най -често срещаните потребители, които се възползват от този тип кредитни услуги.

Бързи заеми за потребители, сдобили се с лошо ЦКР

Лошото ЦКР е състояние, в което изпадат много потребители днес. Влошената икономическа ситуация и липсата на достатъчно доходи за покриване на належащите им потребителски нужди често ги поставя в неудобно финансово положение. Невъзможността за обслужване на един и/или няколко заема за дълъг период от време им спечелва етикета “лоши кредитни платци”. Оттук възможностите им за използване на заеми стават силно ограничени, особено щом се касае за потребителски заеми от банки. Не и когато става въпрос за бърз кредит. Съвременните фирми за бързи пари много често са склонни да отпуснат заем дори и на хора, които вече имат лоша кредитна история. Причината се корени в гъвкавите и облекчени кредитни условия, които същите прилагат по отношение на заемите си.

Хора, работещи без трудов договор, но придобиващи доходи от алтернативни източници

Живеем във време, в което трудовият договор отдавна не е формалност с ключово значение при доказване на доходност. С други думи, днес много хора работят по граждански договори за изпълнение на задачи, получават приходи от наеми и/или други източници, които невинаги се договарят между страните с трудови договори. И ако за традиционните банкови институции у нас трудовият договор има определяща роля за това дали ще отпуснат, или не заем, за небанковите кредитни компании това не би било проблем. Правилно разбрахте - за да получите кредит в необходимите ви размери и срокове, днес не е нужно да разполагате с трудов договор. Фирмите за бързи пари са готови да ви отпуснат сумите, от които имате нужда, под формата на заем, без да декларирате изрично своите доходи.

Пенсионери с нужда от пари на заем по много и различни причини

Пенсионерите са сред потребителските групи, на които банките по -рядко са склонни да отпуснат заеми. Причините обикновено са ниски доходи от пенсии и напредналата възраст на хората в тази група. Уви, възрастната част от населението у нас изпитва не по -малко финансови трудности, от който и да е друг активно работещ. От услугите на фирми за краткосрочно кредитиране могат да се възползват и пенсионери, изпаднали в нужда от пари назаем до датата на пенсията - било то за покриване на медицински разходи, покупка на лекарства или каквато и да е друга причина.Независимо в какъв икономически и/или социален статус попада даден потребител, краткосрочното кредитиране е предпочитана опция за покриване на внезапно възникнали разходи.

Вирни се горе