Ковид планът у нас: 5 етапа и мерки на базата на математически модел

Ковид планът у нас: 5 етапа и мерки на базата на математически модел

Ще отчитат 14-дневната заболеваемост по региони и процента заетост на леглата

Министерският съвет прие актуализирания на Националния оперативен план за справяне с пандемията от Ковид-19, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Основните цели на дейностите, разписани в документа, са да се ограничат заболеваемостта и смъртността от Ковид-19, да се намали натоварването върху здравната система в страната, както и да се създаде адекватна организация за своевременно предприемане на необходимите действия за недопускане на евентуално масово разпространение на коронавирусната инфекция.

Основните дейности в Националния оперативен план са свързани с провеждането на епидемиологичен и вирусологичен надзор, създаване на възможности за достъпна лабораторна диагностика, осигуряването на ваксини срещу Ковид-19 и лекарствени продукти, както и гарантирането на качествена и достъпна медицинска помощ за пациентите. В Плана са определени общо 5 етапа, като за всеки етап са разписани противоепидемичните мерки, които да бъдат въвеждани на областно или национално ниво. Етапите и мерките се определят въз основа на ясен математически модел, отчитащ 14-дневната заболеваемост по региони, процент заетост на неинтензивни и интензивни болнични легла.

Вирни се горе