Костадин Димитров: В АЕЦ „Козлодуй” е невъзможна ситуация като тази във „Фукушима-1”

Костадин Димитров: В АЕЦ „Козлодуй” е невъзможна ситуация като тази във „Фукушима-1”

Няма повишаване на радиационния фон нито в почвата, нито във въздуха, нито във водата около АЕЦ „Козлодуй"

Г-н Димитров, предстои стрес-тест на атомните централи. Може ли нещо в тях да изненада екипа на нашата атомна централа? Миналата седмица бяхме извикани при премиера и той разпореди да започнат незабавно действия по атомната електроцентрала и започване на стрес-тестове. И разбира се, при него ние обсъдихме и всички възможности за реализирането им. Ние направихме един съвет по безопасност на атомната централа с хора от централата и от външни организации, които бяхме поканили да присъстват на този съвет по безопасност – областната администрация, министерството на икономиката и промишлеността, АЯР, Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци" и създадохме една мобилна група, която да работи по провеждането на стрес тестовете в нашата централа. В тази група влязоха и хора от БАН и от Института по ядрени изследвания. Днес, в АЕЦ-а ще излезе заповед с един пълен щаб от специалисти, както от атомната централа, така и от представители на външните организации. В него влизат най-различни специалисти, които ще прегледат абсолютно всички неща, свързани със стрес тестовете. Възможно е този щаб да предложи и изменения в нормативни документи, които действат в момента по отношение на закона за обществените поръчки.

А нещо ще Ви изненада ли, има ли подготовка за реакции при всички природни бедствия? Стрес-тестовете, както ние планираме да ги направим в атомната ни централа, се провеждат ежедневно. Така че с нищо и по никакъв повод ние не можем да бъдем изненадани от тази гледна точка.

В АЕЦ-а работят много добри професионалисти. Готови ли сме за всяка една аварийна ситуация? Нашите работници са много добри специалисти. Имаме изградени аварийни групи, които да работят както по вътрешни авариен план, така и по външния авариен план на централата. Вътрешният авариен план на централата е такъв план, който е съгласуван от всички надзорни организации и е част от лицензионните условия, на които трябва да отговаряме. Без него не можем да функционираме и да работим като атомна централа. Също така имаме и външен авариен план, който е под егидата на Гражданска защита и на всички други органи на държавата. Има стегната организация и няма място за притеснение.

Интервю на Валентина Николова Информационна агенция КРОСС

Вирни се горе