Космически, хуманитарни, IT изследвания представени на научна конференция "Човекът и Вселената" в Смолян

Космически, хуманитарни, IT изследвания представени на научна конференция "Човекът и Вселената" в Смолян

Космически, хуманитарни, IT изследвания са представени на откритата днес в Смолян Трета национална научна конференция “Човекът и Вселената”. Форумът е посветен на 35-годинината от създаването на Съюз на учените в България – клон Смолян. В програмата са включени доклади и презентации на преподаватели от 10 български университета, научни институти и изследователи от Русия, Украйна, Полша. “Клишето “Човекът е една цяла Вселена” не е само метафора. Много философски учения и школи са се опитвали да разгадаят взаимовръзката човек-Вселена. Много научни направления разработват проблематиката, свързана с тази релация”, посочи при откриването проф.Елена Николова от Филиала на ПУ “Паисий Хилендарски” в Смолян. Според нея такъв тип конференции, които не са тясно специализирани са особено обогатяващи, срещайки различни гледни точки и подходи. През тези 35 г. Съюзът на учените в България – клон Смолян се превърна в средище на свободната мисъл и смели идеи, място за търсене и откриване, заяви в словото си председателят на СУБ-Смолян доц. д-р Слави Любомиров. Клонът на организацията в родопския град е създаден през ноември 1986 г. от астрономи от НАО-Рожен, изтъкнати лекари от областната болница и изследователи от КОС-Смолян. В СУБ-Смолян днес участват преподаватели от филиала на Пловдивския университет, базата на Физико-технологичния факултет на ПУ, астрономи, като сред членовете са 5 професори и 14 доценти.

Сред първите доклади на конференцията е темата “Перспективи за изследване на експлозивни процеси в Космоса с помощта на двоични сензори”, представена от Дмитри Дойков от Националния морски университет в Одеса. Програмата продължава с пленарни заседания в областите филология, история, психология, педагогика, астрономия, демография, туризъм, електротехника, електроника и автоматика и др. Конференцията се провежда онлайн, а научната дискусия е чрез дистанционна комуникация, съобразявайки се с противоепидемичните мерки.

Вирни се горе