Концесията за находище "Петровица" на ГОРУБСО - Мадан e удължена до 2037 г.

Концесията за находище "Петровица" на ГОРУБСО - Мадан e удължена до 2037 г.

Концесията на ГОРУБСО - Мадан за находище "Петровица" е удължена до 2037 г., съобщи пред БТА изпълнителният директор на минното дружество инж. Сергей Атанасов. Инвестиционната програма на рудодобивното предприятие за 2023 г. се планира да достигне над 5 млн. лв., независимо от трудната и непредсказуема ситуация в минния отрасъл.

Това е най-дълго действащото находище в Маданското рудно поле и района, а в края на концесията ще се навършат 100 г. от началото на неговата експлоатация, уточняват от ГОРУБСО – Мадан. "Петровица" е старо, но перспективно находище с достатъчно запаси, според инж. Атанасов. Добитата оловно-цинкова руда от тази мина през 2022 г. е около 140 00 тона. От минното предприятие кандидатстват за концесия за добив и за "Северна Петровица", а за "Петровица – север" се очаква регистрация на търговско откритие.

Ръководството на ГОРУБСО - Мадан планира да продължи инвестициите, насочени към обновление на минното оборудване. Над 10 млн. лв. са вложени през миналата година в прокарване на нови минни изработки.

Вирни се горе