Конкурс за ученическа рисунка „Гората – извор на живот“ стартира в Девин

Конкурс за ученическа рисунка „Гората – извор на живот“ стартира в Девин

Конкурс за ученическа рисунка „Гората – извор на живот“ стартира в Девин. Поводът за инициативата е отбелязване на Седмица на гората , като организатори са Община Девин и Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Извора“, Девин. Конкурсът се провежда в три възрастови групи. В първата са включени учениците от I до IV клас включително, във втората са ученици от V до VII клас включително и в третата ученици от VIII до XII клас включително. Рисунките трябва да са във формат А 3 или А 4, като участниците трябва да проявят креативност и оригиналност в своите творби.

В конкурса няма ограничение за техниката и материалите при изработване на творбата. Участниците могат да изпращат рисунките си по поща или да представят лично в Общинска администрация – Девин, която се намира на ул. „Дружба“ № 1, ет. II, стая № 10.

Всяка творба трябва да бъде придружена с информация за трите имена на автора, класа и училището, в което учи и телефон за връзка. Крайният срок за изпращане на рисунките е до 31.03.2022 г.

Вирни се горе