Конкурс за кратък разказ на тема „Случката, която…“

Конкурс за кратък разказ на тема „Случката, която…“

Европейски информационен център „ЕВРОПА ДИРЕКТНО“ Смолян организира областен конкурс за кратък разказ на тема „Случката, която…“

Целта на конкурса е да се провокират младежи от област Смолян на възраст 16-29 години да разкажат интересна случка от европейски проекти, в чието създаване или изпълнение са взели участие или са били свидетели.

Регламент

Европейски информационен център „ЕВРОПА ДИРЕКТНО“ Смолян организира областен конкурс за кратък разказ на тема „Случката, която…“

Целта на конкурса е да се провокират младежи от област Смолян на възраст 16-29 години да разкажат интересна случка от европейски проекти, в чието създаване или изпълнение са взели участие или са били свидетели.

Във всяка обща дейност винаги има случка, факт, среща, резултат, дори проблем, които оказват полезно творческо въздействие върху нас, дават идеи, както и ни вдъхновяват да направим нещо полезно.

Условия за участие :

Учащи и работещи младежи от област Смолян на възраст 16-29 години;

Срок за подаване на разказите – 03.05.2024 г. на e-mail: europedirect.smolyan@gmail.com

Посочени актуален телефон, адрес и e-mail на авторите за обратна връзка;

Изисквания към разказа:

Темата изисква разказ в свободна писмена форма на интересна случка от създаване или изпълнение на различни проекти с европейско финансиране.

Големина на текста - до 1 стандартна страница, размер на шрифта 12/Times New Roman, Arial.

Посочване на конкретния проект, в който е взето участие;

Желателно е разказите да са придружени с 2-3 снимки;

Критерии за оценка :

Компетентно жури ще оценява представените разкази по следните критерии:

съответствие с темата;

сила на въздействие;

оригиналност.

Победителите ще бъдат обявени на 08.05.2024 г. на сайта на „ЕВРОПА ДИРЕКТНО“ Смолян https://www.horizonti.eu/europe-direct/ , a награждаването ще се състои на празничен обяд на 9 май – Деня на Европа в х-л „Кипарис” – Смолян.

Alternative xt

Вирни се горе