Конкурс за есе и викторина по повод 80-годишнината от създаването на музея в Смолян

Конкурс за есе  и викторина по повод 80-годишнината от създаването на музея в Смолян

На 15 май в РИМ „Стою Шишков“ – Смолян се проведоха две инициативи по повод 80-годишнината от създаването на музей в Смолян и 150-годишнината от рождението на бележития родоповед Стою Шишков – основател на музея, учител, книжовник и общественик. Смолянската музейна колегия със съдействието на Регионален инспекторат по образование – Смолян, организираха ученически конкурс за есе на тема „Стою Шишков – изследователят на Родопите“. Конкурсът стартира през март и беше насочен към учениците от училищата с патрон Стою Шишков в град Смолян, село Търън – община Смолян и гр. София. Главната цел бе по-задълбочено опознаване личността и делото на Стою Шишков, провокиране и развитие на творческите способности и мислене у младите хора, възпитаване у учениците на интерес към културно-историческото наследство на родния край и създаване на творчески продукт. В музея се получиха 24 есета от трите училища. Комисия от специалисти в състав: председател – Мария Сотирова – старши експерт по български език и литература в РИО на МОН – Смолян и членове на комисията: Захарина Куцева – преподавател по български език и литература в Професионална гимназия за приложни изкуства – Смолян и Стоянка Вълкова – специалист по история в РИМ „Стою Шишков“ – Смолян, разгледа подробно получените творби и направи класация. Първа награда бе присъдена на Йоан Христов – 5 клас от ОУ „Стою Шишков“ – Смолян; втора награда получи Екатерина Хаджичонева – 7 клас от ОУ „Стою Шишков“ – Смолян и трета награда бе присъдена на Мериам Кавалска – 5 клас от ОУ „Стою Шишков“ – Смолян. Комисията беше затруднена в своята класация и затова присъди две поощрителни награди – една за Никол Малинова – 7 клас от 34 ОУ „Стою Шишков“ – София и една поощрителна награда за Семира Текьова – 6 клас от ОУ „Стою Шишков“ – с. Търън. Всички участници получиха грамоти и сувенири. Наградите бяха осигурени от организаторите.

Втората инициатива в музейните зали беше викторина, на тема: „Стою Шишков – живот и дейност“, насочена към учениците от пети до осми клас на училищата ОУ „Стою Шишков” – Смолян, ОУ „Стою Шишков” – с. Търън и 34 ОУ „Стою Шишков“ – гр. София. Организатори на викторината бяха ОУ «Стою Шишков» – Смолян, ОУ «Стою Шишков» – с. Търън и 34 ОУ «Стою Шишков» – София със съдействието на РИМ «Стою Шишков» – Смолян. Експерти от музея предоставиха материали за подготовка и разучаване от участниците във викторината. Всяко училище, според предварително подготвен регламент, участва с по един отбор от 5-ма състезатели. Състезателите отговаряха на въпроси, подготвени от музейните експерти на базата на предоставените по училищата материали. Състезанието се проведе в един кръг, като на съответния кръг се задаваха определен тип въпроси. Въпросите бяха свързани със живота и дейността на Стою Шишков. Класирането се извърши въз основа на набрания брой точки от всеки отбор. Жури от специалисти от РИМ – Смолян в състав: Таня Марева – директор, Катя Сулинаджиева – уредник и Тинка Белегова – уредник, проследи хода на провеждане на викторината. Викторината премина при голям интерес от страна на присъстващите и подкрепящи играещите отбори съученици, учители, колеги и родственици на Стою Шишков, дошли в музея специално, за да присъстват на двете инициативи. След оспорвана борба победител стана отборът на ОУ «Стою Шишков» – Смолян, на второ място – отборът на ОУ «Стою Шишков» – с. Търън и на трето място отборът на 34 ОУ «Стою Шишков» – София. Наградите, заедно с грамоти за участие и сувенири бяха осигурени от организаторите.

Вирни се горе