Комисията по здравеопазване забрани райския газ в заведенията

     Комисията по здравеопазване забрани райския газ в заведенията

Единодушно депутатите от Комисията по здравеопазване в парламента приеха забрана на продажбата и употребата на райски газ в заведенията и всички обекти за дистрибуция на храни.

Продажбата и употребата на райски газ е забранена в Закона за здравето, но в Закона за храните липсва обосновка за това. Той е позволен само за медицински цели.

По време на заседанието бе посочено и становище, според което употребата на райски газ води до интоксикация, дихателно-съдови проблеми, особено в комбинация с алкохол.

С гласуването на депутатите райският газ остава позволен за продажба само с цел "преработка на храни".

РЗИ ще следи за продажбата на райски газ на лица под 18 г.

Вирни се горе