Колко струва прехвърляне собствеността на апартамент?

Колко струва прехвърляне собствеността на апартамент?

Един от основните въпроси, които вълнуват повечето хора, на които им предстои покупко-продажба на апартамент е какви са разходите по прехвърлянето на собствеността. В следващите редове ще ви дадем отговор на този въпрос.

Обикновено сумата, която се дължи при прехвърляне собствеността на апартамент се състои от няколко такси. Важно е да направим предварително уточнение, че тези такси в различните населени места са различни. Освен това, сумата, която ще ви се наложи да заплатите за прехвърляне на собствеността на един апартамент без покупко-продажба е една (искате да прехвърлите апаратмента на свой роднина), а чрез такава, друга. Ето и кои са всички такси, които ще ви се наложи да платите:

Нотариална такса

Нотариалната такса е от онези такси, чиято сума зависи от сумата на апартамента. Тя се формира като процент от данъчната оценка на самия имот и е приблизително около 1% от нейната стойност. Данъчната оценка е сумата, която се вписва в нотариалния акт - сумата на сделката. Данъчната оценка не е задължително да е равна на стойността, която вие плащате за конкретния имот. Важно е да отбележим, че нотариалната такса има и ДДС, което също трябва да бъде платено. Освен това се дължи и такса за изготвяне на нов нотариален акт с имената на новия собственик. Тази такса е в размер на около 30-40 лева.

Местен данък

При покупка на апартамент, новият собственик задължително трябва да заплати такса местен данък. Той се заплаща към съответната община по местонахождения на конкретния имот и е процент от сумата, на която се сключва сделката. Както казахме и по-горе във всяко населено място, таксата е различна и варира между 0,1% и 3%. Така например, сумата, която трябва да заплатите за местният данък за апартаменти в Пловдив, ще е различна от сумата, която ще платите за апартамент в София или друго населено място.

Такса за вписване на имота в Агенция по вписванията

Всеки човек, който закупи имот е задължен да плати и такса за вписване към Агенцията по вписванията. Това е още една сума, която трябва да се предвиди. Тя се определя на база цената, която ще платите за конкретния апартамент. Сумата е фиксирана част и е в размер на 0,1% от продажната цена на имота. От всички дължими такси, тази е с най-малка стойност.

Други разходи

Хубаво е да си отделите едно перо от бюджета, което да предвидите за други разходи по прехвърляне на собствеността на даден апартамент. Така например, е добре да предивите разходи, свързано с издаването на всякакви справки или получаване на заверки от различни институции. Вземете под внимание и банковите такси, които ще ви се наложи също да поемете в процеса по прехвърляне на собствеността на имота.

Като заключение ще споделим, че не таксите, които се дължат за прехвърляне на собствеността на един апартамент не са никак малко. За да запомнете най-лесно, колко ще ви струва всичко, смятайте така: всички дължими такси са в размер на около 3-4% от стойността на данъчната оценка (сумата, която ще платите за конкретния апартамент).

Вирни се горе