Коефициентът на заетост за населението в област Смолян нараства

Коефициентът на заетост за населението в област Смолян нараства

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ СМОЛЯН ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Смолян е 45.4 хил., от които 23.0 хил. са мъже, а 22.4 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица нараства с 10.5%, а спрямо второто тримесечие на 2021 г. - с 3.4%, съобщиха от териториалната статистика.

През второто тримесечие на 2022 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 42.7 хил., като 21.7 хил. от тях са мъже, а 20.9 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група нараства в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. с 9.5%, а в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. - с 2.4%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 69.4%, съответно 69.1% за мъжете и 69.8% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. този коефициент нараства с 6.4 процентни пункта, а в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. - с 4.0 процентни пункта.

Вирни се горе