„КОД: СИНЬО”

„КОД: СИНЬО”

ЕВРОПА ДИРЕКТНО Смолян организира събитие под надслов „КОД: СИНЬО”

ЕВРОПА ДИРЕКТНО Смолян организира събитие под надслов „КОД: СИНЬО”, с което отбеляза 9-ти май - Деня на Европа, 20 години от основаването на Сдружение „Нови хоризонти”, приемна структура на европейския център и 15 години от откриването му в сърцето на Родопа планина.

Поканени бяха партньори и приятели, които дълги години са работили за утвърждаване ценностите на обединена Европа и за развитието на гражданското общество в региона. Представители на държавни институции, културни институти и неправителствени организации, учебни заведения, журналисти и граждани уважиха поканата на организаторите и спазиха изискването им за празничен дрескод: син елемент в облеклото.

Акцент в срещата бе ползата от достигане на актуална информация от ЕС до област Смолян, съобразена със спецификата на региона и релевантна на търсенето. Наблегна се върху полезността от провеждане на обучителни дейности, подходящи за различна аудитория и касаещи теми като дезинформацията, гражданското образование, професионалните компетенции и др.

Припомняйки направеното през годините, екипът на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Смолян благодари на съмишлениците си за ползотворното партньорство, зарадва ги с фотоспомени от съвместни дейсности и получи подкрепа за бъдещите си начинания.

Вирни се горе