КНСБ и "Подкрепа" излизат на национален протест този петък

КНСБ и "Подкрепа" излизат на национален протест този петък

Експертите от Регионалният съвет на КНСБ в гр.Смолян представиха Декларация на КНСБ и КТ „ Подкрепа” свързана с искания на двата синдикта в областта на доходите, зеления преход и енергетиката, както и по отношения на трудовите и синдикални права на хорaта.

Опасенията са свързани с това, че ще се направи опит цената на кризата да се прехвърли върху работещите хора. Към момента трудовите възнаграждения в България са на дъното в ЕС и сме на първо място по ниво на неравенства. Няма справедливо разпределение на създадените блага.

Мерките за които настояват двата синдиката в областта на доходите са:

1.Ръст на доходите до края на 2022г., който да компенсира инфлацията, която към м.09.2022г. е 18,7% спрямо предходната година.

2.От 01.01.2023г. ръст на минималната работна заплата от 710,00лв. на 850,00лв.

3.13% увеличение на работната заплата в частният и бюджетен сектори 20% увеличение за работещите на терен.

4.Въвеждане на необлагаем минимум равен на минималната работна заплата.

5.Договаряне на препоръчителни индекси за ръст на заплатите в реалния сектор.

Относно зеления преход и енергетиката исканията на синдикатите са свързани с отмяна ангажимента записан в Националния план за устойчиво развитие , през следващите 3 години да се намалят въглеродните емисии с 40%. Предлага се създаване на държавно предприятие „Конверсия на въглищните региони”, както и осигуряване на инвестиции в Мини-Марица изток. Трябва да се създаде финансов пакет за компенсации на работещите в този сектор, както и либерализацията на енергийния пазар за битовите потребители да започне след 2025г. Необходимо е създаване на дефиниция за енергии но уязвими потребители до края на 2022г. и въвеждане на механизъм за финансовата им подкрепа.

По отношения на трудовите и синдикалните права предложенията са свързани с въвеждане на сумирано изчисляване на работното време само за непрекъсваеми производства, транспониране на Директивата на ЕС за адекватни минимални работни заплати и насърчаване на колективното трудово договаряне , което предполага 80% покритие на работещите с КТД. Не на последно място гарантиране правото на колективно договаряне на държавните служители и криминализиране на деяния свързани с правото на сдружаване.

Двата синдиката подготвят мащабен протест този петък, 11 ноември!

Вирни се горе