Кметовете на Мадан и Рудозем взеха участие в среща за развитието на Южен централен район

Кметовете на Мадан и Рудозем взеха участие в среща за развитието на Южен централен район

Кметовете на Мадан Фахри Молайсенов и на Рудозем Румен Пехливанов участваха в среща на кметовете и председателите на общински съвети от Южен централен район, като част от инициативата на Национално сдружение на общините за среща с представители на различни министерства.

На срещата бяха обсъдени редица въпроси с Момчил Неков – зам. министър на земеделието, Иван Кръстев – зам. министър на труда и социалната политика и Николина Чапанова – член на УС на АПИ.

Румен Пехливанов отправи множество въпроси към зам. министрите във връзка с новите европейски програми и бъдещия прием по тях. С Чапанова кметът обсъди стартиралата процедура за реконструкция на пътя Рудозем – Смолян и рехабилитацията на пътя Рудозем – Пловдивци.

Пехливанов взе участие и в дискусия, на която се направи ретроспекция на проблемите с бюджетите и бяха дадени предложения за повишаване на средствата на общините в рамките на следващите бюджетни процедури.

Какви са изходните позиции за финансовата децентрализация на общините и какви шансове за разширяване на приходоизточниците на местната власт дават различните модели за децентрализация – това бяха част от темите, които се обсъдиха, коментира кметът на Мадан.

Поставихме още много въпроси от първостепенно значение за хората във връзка с новия програмен период и социалните проекти, които предстои да реализираме в общината, заяви Молайсенов.

Това са проекти за хора от уязвимите групи, мерки и програмите за заетост за младежи до 29 години, както и програми за временна заетост, отбеляза след срещата той.

Не на последно място поставихме въпросите и за ремонтите на пътните артерии, част от Републиканската пътна мрежа, които спешно се нуждаят от ремонт, допълни кметът на Мадан.

Вирни се горе