Кметовете да засилят контрола при паленето на огньове по Сирни Заговезни, предписа РИОСВ - Смолян

 Кметовете да засилят контрола при паленето на огньове по Сирни Заговезни, предписа РИОСВ - Смолян

         Кметовете да засилят контрола за недопускане на изгаряне на гуми, обработени масла и синтетични материали, за поредна година предписа РИОСВ – Смолян,съобщи пресаташето на екоинспекцията. Това се налага във връзка с отбелязването на християнския празник Сирни заговезни/ 6 март/ и традицията за палене на огньове. При горенето на  гуми, обработени масла и синтетични материали те се превръщат в неорганизиран източник на вредни емисии в атмосферата, като се отделят въглероден окис, циановодород, метан, тежки метали, фурани и диоксин, които са канцерогенни. Подобни действия не само крият риск за здравето на хората, но  са  и нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за управление на отпадъците. Предвидената глоба за физически лица е от 150 до 500 лв.

Вирни се горе