КМЕТОВЕ НА НЯКОЛКО МАДАНСКИ СЕЛА ВХОДИРАХА ЖАЛБА В МРРБ И АПИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТЯ В СЕЛО ЛЕСКА

КМЕТОВЕ НА НЯКОЛКО МАДАНСКИ СЕЛА ВХОДИРАХА ЖАЛБА В  МРРБ И АПИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТЯ В СЕЛО ЛЕСКА

Кметовете на маданските села Леска, Върбина, Студена, Боровина, Букова поляна, Буково, Галище и Вехтино инициираха протестна подписка от жителите на населените места и внесоха жалба в Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“ за възстановяване на републиканския път III-865, минаващ през с. Леска.

От началото на месеца, за една седмица повече от 985 човека са подкрепили искането с подписа си. Причината за недоволството на хората е започналият, преди повече от година ремонт на пътя, който обаче в началото на месец декември 2020г. спира, а 2-километровото трасе остава недовършено. В следствие на ремонтните дейности, на места пътят остава с изровена асфалтова настилка, което създава изключително затруднение и неудобство на жителите от осем населени места, преминаващи ежедневно по трасето. В жалбата, хората са изразили готовността си за протестни действия с блокиране на кръстовището на пътя Смолян- Кърджали, Мадан, Рудозем в района на разклона на „Черна“ на 22.10.2021г. , ако не бъдат взети спешни мерки за решаване на проблема.

В документа се посочва още, че многократни сигнали за нередности във връзка с описаната пътна отсечка са подавани и до агенция „Пътна инфраструктура“, но без резултат до сега. А от общината не могат да предприемат действия за възстановяване на пътната отсечка, тъй като тя е част от републиканска пътна мрежа и единствено пътната агенция има правомощия.

Жалбата вече е входирана в Министерството и АПИ, като се очаква нейното изпълнение.

Вирни се горе