Кметът Янчев се срещна с превозвачите от община Златоград

Кметът Янчев се срещна с превозвачите от община Златоград

По инициатива на кмета на община Златоград се проведе среща с автобусните превозвачи, кметове и кметски наместници на населени места от община Златоград. Целта на срещата бе да се дискутират варианти за изграждане на по-добра транспортна схема, както и нейното качествено обслужване. Един от основните въпроси, обсъден доста задълбочено и подробно, бе свързан с утвърждаването на транспортна схема (общинска, областна и републиканска) и промените по НАРЕДБА № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. На срещата се коментира и необходимостта от наличие на обществен транспорт, въпреки слабия пътнико поток, което създава трудности на самите превозвачи,събщиха от управата.

Вирни се горе