Кметът на Златоград: МИГ Кирково-Златоград доказа ключовата си роля

 Кметът на Златоград: МИГ Кирково-Златоград доказа ключовата си роля

На официална церемония в Министерството на земеделието и храните бяха връчени договори за финансиране на Местни инициативни групи по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Целта е да се подпомогне подготовката на Стратегии на Местните инициативни групи за следващия програмен период 2023 -2027 г.

Договорите на одобрените МИГ връчи Таня Дъбнишка – заместник – министър на земеделието и храните.

За изминалия програмен период МИГ Кирково-Златоград доказа ключовата си роля в реализирането на много проекти за малкия и средния бизнес в Община Златоград, сподели златоградският кмет Мирослав Янчев.

Убедихме се как със сравнително малки финансови инвестиции, може да се окаже значително влияние върху живота на хората и да се генерират и реализират нови идеи, посочи Янчев.

Вирни се горе