Кметът Румен Пехливанов представи амбициозна, дългосрочна визия за развитие на община Рудозем

 Кметът Румен Пехливанов представи амбициозна, дългосрочна визия за развитие на община Рудозем

Изграждане на самолетна писта, спортен комплекс, модерен търговски център, газифициране и добив на минерална вода, са само част от бъдещите планове за развитие на община Рудозем

В препълнения киносалон на Дома на културата в гр. Рудозем, кметът Румен Пехливанов представи пред граждани, гости и журналисти амбициозна, дългосрочна визия за развитие на община Рудозем, стратегическата цел и основните приоритети за развитие на общината в краткосрочен и дългосрочен аспект.

До сега работата на Румен Пехливанов и дейността на Общината се подчинява на план за развитие, довел до този етап, в който според кмета, е необходимо да се помисли по-стратегически за преустройване или донастройване на местната икономика, така че тя да стане по-ефективна, като се развият нови сектори, които до момента съществуват само на хартия, като туризма например.

“Стратегическата ни цел предвижда създаването на нови възможности за подобряване на условията за развитие на местната икономика и средата на живот на хората. Повишаване на заетостта, доходите, образователното равнище и другите елементи на жизненото равнище на населението. Във фокуса като стратегическа цел извеждаме личното благосъстояние, по-добрия начин на живот, по-добрите доходи, по-доброто образователно равнище на всеки един”, каза Пехливанов. Основополагаща част за развитието, върху, която се работи, е да бъде направен стратегически преглед върху това, което искаме (всички граждани) да бъде направено в общината, как искаме да изглежда тя след определен период от време",посочи пред аудиторията кметът на родопската община.

Това, което Румен Пехливанов фиксира е развитието на общината, като продължение на визията, която управата има през последните 8 години, за да се превърне Рудозем в просперираща община със стабилен бизнес и повишено благосъстояние на населението, с модерна техническа и социална инфраструктура, чиста околна среда, развит туризъм, утвърдена, като икономически център.

Стратегическата цел за постигане на тази визия, създаваща нови възможности за подобряване на условията за развитие на местната икономика и стандарта на живот на хората, ще се реализира чрез четири самостоятелни приоритета.

Първо – подобряване на бизнес средата за развитие на конкурентноспособността и устойчивостта на местната икономика, и създаване на условия за привличане на нови инвестиции.

Второ – развитие и модернизация на местната инфраструктура.

Трето – развитие на туризма чрез оползотворяване на местните ресурс.

И четвърто – развитие на трансграничното и междурегионалното ни сътрудничество. Тези приоритети, са замислени да бъдат реализирани, чрез определение проекти, а самите проекти – да стъпят на базата на неизползвания потенциал. Всичко това е развито от Общината в документ от над 100 страници, като беше представена само малка извадка от този документ и онагледена със съответните изображения на идейните разработки за това как ще изглежда общината след време.

Румен Пехливанов прикани всички съграждани да представят и своите идеи. “Всеки, който желае може да пише в специално създадена по този повод книга, която ще бъде в Информационния център в града. Идеите може да се дават и в лично съобщение на страницата или на имейла на Община Рудозем. Така всички граждани имат свободата да се включат в изграждането на визията за бъдещето на общината ни”, посочи Пехливанов.

Представената стратегия ще се осъществява поетапно в следващите 20 години. През по-близките 4-5 години, се очаква да се реализират прокарването на минералната вода до болницата за рехабилитация, съществуващите хотели и местата за строителство на СПА-центрове, цялостната опорна мрежа за газификация на общината, модернизацията на инфраструктурата на площадите, парковете и централната градска част.

Всички тези проекти за развитието на Община Рудозем няма да надхвърлят 20 милиона, според Пехливанов. На въпрос как ще бъдат финансирани тези проекти, кметът отговори, че всеки един от проектите може да бъде реализиран като самостоятелен. Нито един няма да струва чак толкова много, колкото е невъзможно да се осигурят. Когато има добри аргументи, ще търсим освен европейско, и национално финансиране. Вие знаете, че има възможности за осигуряване и на целеви средства за реализация на определени инфраструктурни обекти. Така,че нека първо да приемем този документ в Общинския съвет и следващата стъпка ще е да започнем ударно да проектираме и да смятаме, защото това, което може да ни изглежда много голямо и много скъпо, може да се окаже относително евтино и поносимо, възможно да се реализира от общината. Тази стратегия предвижда привличане за реализацията й и на частни инвеститори. Не само тази писта, не само потенциалното летище, което можем да направим, но и за стадионите, за спортните комплекси. Защо не някой хотелиер да няма желанието като си построи хотел да си построи и спортните съоръжения, а ние да му предоставим концесия за това", каза в заключение градоначалникът.

Вирни се горе