Кметът на Рудозем Румен Пехливанов извърши цялостна инспекция на обекти в общината, по които се извършват ремонтни дейности

Кметът на Рудозем Румен Пехливанов извърши цялостна инспекция на обекти в общината, по които се извършват ремонтни дейности

Кметът на община Рудозем Румен Пехливанов извърши цялостна детайлна инспекция на обекти на територията на общината, по които се извършват ремонтни дейности. Обектите са част от амбициозната програма на община Рудозем за подобряване инфраструктурата и облика на цялата община.

Първият обект, който градоначалникът посети, бе бъдещият детски център, който ще бъде на мястото на така нар. “Горен площад”. Там строителните дейности напредват с усилени темпове. Всички основни изкопни дейности са изпълнени. Прекарани са всички подземни комуникации, а от днес започна и обратното подравняване на терена. През следващата седмица ще бъдат отляти всички фундаменти, а след това започва оформянето на зелените площи и полагането на настилките.

Кметът посети и парка пред СБР “Родопи”. Демонтирани са всички стари бетонови бордове. Направен е изкоп за новия тротоар. От понеделник започва направата на подпорна стена, прокарване на подземни комуникации и оформяне на новите алеи.

На улицата към махала “Въргови кашли” с. Елховец кметът констатира, че земното легло е изцяло подготвено – насипано, валирано и профилирано. През следващата седмица се очаква трасето да бъде асфалтирано.

Посетена беше и започналата днес реконструкция на ул. “Байкушевска” в с. Елховец. Ремонтът предвижда изграждането на отводнителна система, подмняна на водопроводи, изграждане на бетонови подпорни и укрепителни стени и асфалтиране. Проектът включва и разклонението на улицата към махала “Имамска”.

Инспектирани бяха и обектите в с.Бърчево. Първата от улиците е към своя финал, като остават още 50 м. Изграждат се отводнителни съоръжения и паважна настилка. На втората от двете улици още в понеделник започва изграждане на отводнителна инсталация, след което ще бъде положена и паважната настилка. На тази улица са изпълнени всички необходими подпорни стени.

В град Рудозем, градоначалникът посети и ул. “Кап. Петко Войвода”. Констатира се, че първоначалното бавно темпо на работа е коригирано и на обекта се работи на високи обороти. В следващите 4-5 дни ще бъде завършена започнатата към момента отсечка от горната страна на улицата, а през идната седмица започва и полагане на отводнителна система и изграждане на 2 стени от габиони в другата част на улицата.

Инспектирана беше и ул. “Рожен” в с.Чепинци, където преди известно време бе напълно изградена отводнителната система. Вчера са били доставени необходимите бордюри и през следващата седмица започва тяхното полагане, изравняване с трошенокаменна настилка и други подготвителни работи за асфалт.

Кметът Румен Пехливанов обходи още няколко улици, на които в следващата седмица предстои да започнат ремонтни дейности, а именно улиците “Уручевска” , “Хаджарско” и “Кокалич” в с. Елховец, ул. № 2 в с. Равнината, улици в селата Войкова лъка, Рибница, Пловдивци, Грамаде, Борие.

Прогнозният срок за завършване на всички улици е края на месец септември.

ул. “Енгеровска” в с.Елховец е към своя край, като предстои профилиране, валиране, асфалтиране и монтаж на предпазен парапет.

Също така предстои започване на работа по други обекти, за които община Рудозем ще информира своите граждани своевременно.

Вирни се горе