Кметът на Община Неделино направи отчет за 2018 година

Кметът на Община Неделино направи отчет за 2018 година

Традиционно в края на всяка година правим равносметка за отминали събития и постигнати резултати.

За трета поредна година, днес в салона на читалището, представих пред обществеността на Община Неделино отчета за дейността на кмета и ръководената от мен администрация за 2018 година. Представих данни за разходване на общинския бюджет, получените финансови трансфери от Министерски съвет, както и успешните проекти, реализирани с национално и европейско финансиране. В инфраструктурно отношение, предоставих видео презентация на всички обекти, изградени през годината, като особена гордост изпитах при отчитането на така чакания път Крайна-Долен, цялостната подмяна на уличното осветление/в града и всички населени места/ и новия му режим на работа, петата поредна детска площадка, изграждането на третия пореден мост в града, поддръжка на гробищните паркове, полагането на асфалт в населени места, в които от съществуването си до сега са нямали такъв, благоустрояване и асфалтиране на улици в града и селата, и много други.

В сферата на заетостта, в отчета си посочих назначаването на над 110 лица по различни социални програми, 25 лица по проект “Социално предприятие”, 75 лица като лични асистенти и помощници. Грижите и за хората от уязвимите групи беше наш ангажимент, и през 2018 г. Услугата “Топъл обяд” обслужваше 120 потребители; хранителни продукти бяха раздадени на 270 наши съграждани на над 80 год.възраст.; 35 деца в неравностойно положение посетиха за първи път безплатен летен лагер, бяха осигурени за пореден път безплатни медицински прегледи, и много други дейности и инициативи, свързани с подобряването качеството на живот на нашите съграждани. Накратко, представих информация за изпълнението на културния и спортен календар в Неделино, като моят акцент тук беше за най-голямото и трудоемко събитие в годината, а именно, празникът на нашия град/ Нац.фолклорен фестивал/, футболния турнир за купата на кмета, други спортни събития и дейности, свързани с честванията на националните празници, и тържества. През изминалата година стартирахме реални дейности и в сферата на археологията и туризма.

Неделино вече има своята археологическа карта с общо 66 исторически обекта, даващи основание за реални археологически мероприятия и дейности. Отчетохме и успех в сферата на образованието, а именно, увеличението на бюджета с 17 процента, което позволи да запазим, към момента, училището и детската градина в с.Средец, да няма съкращения в другите детски и учебни заведения, да бъде изплатено диференцираното заплащане/за първи път/ на учителите в детските градини, и парични добавки за 24 май. В заключителната част на отчета предоставих информация за предстоящите реализации през 2019г., а именно-изграждането на градски парк, комплексно спортно и детско съоръжение в гр.Неделино, благоустрояване на общински улици и пътища,както и водопроводи.

След проведения годишен отчет, всички заедно на градския площад, се поздравихме с чаша вино и си пожелахме здраве, успех и просперитет за всички нас и нашата община. Благодаря на всички, които проявиха интерес към работата на ръководството на общината и общинска администрация Неделино, и които изразиха отново активна гражданска позиция, доверие и подкрепа!

Вярвам, че заедно ще постигнем повече!

В името на Неделино!

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ И СЪГРАЖДАНИ!

Вирни се горе