Кметът на Община Доспат подписа увеличението на заплатите на личните асистенти

 Кметът на Община Доспат подписа увеличението на заплатите на личните асистенти

Считано от 01.01.2022 г. кметът на Община Доспат инж. Елин Радев подписа допълнителните споразумения за увеличение на месечното трудово възнаграждение на личните асистенти в Общината. Промяната на часовата ставка е от 4,70 на 5,49 лева на час. Увеличението е средно с около 100 лева при осем часов работен ден. В момента броят на личните асистенти в Община Доспат е 55. Механизмът на личната помощ се прилага от месец септември 2019 година.

Ползватели на услугата по механизма „Лична помощ“ могат да бъдат:

– човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;

– деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

За всички потребители се изготвя индивидуална оценка на потребностите и се издава направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“.

Доставчик на личната помощ по закона е общината по настоящия адрес на ползватели.

В община Доспат механизъм “Лична помощ“ е важен за подкрепа на хората с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите.

В община Доспат лицата с чужда помощ получаващи добавка по чл. 103 от КСО са включени на 100% в дейностите по механизма. Броят на ползвателите на лична помощ през 2021 за община Доспат е бил 66 бр. потребители.

Заявления за ползване на услугата по механизма Лична помощ се приемат постоянно. Новини – Община Доспат (dospat.bg)

Вирни се горе