Кметът на Община Доспат: „Няма да повишаваме такса "смет" през следващата година“

 Кметът на Община Доспат: „Няма да повишаваме такса "смет" през следващата година“

Община Доспат изготви план-сметката за твърди битови отпадъци за 2022 г. Според нея не се предвижда повишаване на таксата за гражданите и бизнеса.

Елин Радев"Не се предвижда повишаване на такса “смет” през следващата година, съобщи кметът на Община Доспат инж. Елин Радев. Считаме, че в продължаващата Ковид криза не е необходимо да натоварваме нито гражданите, нито бизнеса с допълнителни разходи“, каза още кметът на Общината.

Въпреки че няма да има увеличения през 2022 г. Община Доспат ще задели средства за осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и други. Те са в размер на 25 000 лв. и ще бъдат използвани за закупуване на съдове за съхраняване на битови отпадъци. Също така са планирани средства за закупуване на верижен булдозер за депото за твърди битови отпадъци в с. Барутин в размер на 120 хил. лева. В план сметката са заложени още 105 хил. лева за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, включително почистване на нерегламентирани сметища.

Общият размер на всички планирани разходи за 2022 г. възлиза на 1 530 650 лв. Предложената план-сметка беше приета с пълно единство от Общински съвет Доспат.

Вирни се горе