Кметът на Доспат инж. Елин Радев подписа договор по проект "Подмяна на водопровод и канализация по улици в Доспат"

Кметът на Доспат инж. Елин Радев подписа договор по проект "Подмяна на водопровод и канализация по улици в Доспат"

Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев подписа споразумение за трансфер на средства за изпълнение на инвестиционен проект в Общината – „Подмяна на водопровод и канализация по улици в гр. Доспат“

Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев подписа споразумение за трансфер на средства за изпълнение на инвестиционен проект в Общината – „Подмяна на водопровод и канализация по улици в гр. Доспат“. Проектът, който ще се реализира в Общинския център е на стойност 641 759,17 лв.

Споразумението се сключва съгласно Решение на Министерския съвет № 711/2022 г., с което бе одобрен Списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране. Общата им стойност е малко над 406 млн. лв. Те ще се инвестират в общо 234 обекта в различни общини. 105 от обектите, на стойност 126,5 млн. лв., са за ВиК инфраструктура. 94 на стойност почти 234 млн. лв. са за ремонт на общински пътища, а 35 обекта на стойност 46 млн. лв. са за улична мрежа.

МРРБ ще финансира 50% от стойността на обектите, като средствата ще бъдат предоставени на общините на две равни части – първото плащане ще е до 10 работни дни след подписване на споразумение, а второто – през месец декември 2022 г.

Вирни се горе