Кметът на Мадан: Нашата цел е да се развива местният потенциал

Кметът на Мадан: Нашата цел е да се развива местният потенциал

В качеството си на председател на Управителния съвет на Местна инициативна група „Кичика“- Мадан -Рудозем , кметът Фахри Молайсенов подписа поредния договор за отпускане на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 192 750,74 лв се предоставя за реализирането на одобрен проект, в който е предвидено да се извърши ремонт и реновиране на парк в гр. Мадан, община #Мадан за обществено ползване, както и ремонт и реновиране на терен в с. Рибница, община Рудозем.

Подписаният договор е от изключителна важност, тъй като представлява своеобразна стъпка към кандидатстване и одобряване на стратегията за ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ /ВОМР/ 2023-2027г., чрез реализацията, на която ще се подпомагат проекти на малкия и среден бизнес на територията на двете общини, посочи кметът на Мадан.

Нашата цел е да се развива местният потенциал и преди всичко сме съсредоточени върху това, да бъдем в помощ на малкия и среден бизнес, за да останат хората тук, по родните си места, където да развиват бизнеса си и да се създават нови работни места, подчерта градоначалникът на родопския град.

Вирни се горе