Кметът на Доспат поиска изграждането на Център за хемодиализа

Кметът на Доспат поиска изграждането на Център за хемодиализа

Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев с мотивирано писмо до министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова поиска разкриването на Център за хемодиализа в гр. Доспат. Писмото е подкрепено от подписка на жители на Общината, които искат съдействие от Общината.

В писмото си Кмета пише:

"Уважаема г-жо Министър, В община Доспат постъпи подписка от лица, които са на хемодиализа, с искане за разкриване на Център за хемодиализа в гр. Доспат. В тази връзка Ви уведомяваме, че община Доспат напълно подкрепя искането на хемодиализираните лица. Всяка седмица по три пъти същите лица посещават центъра за хемодиализа в гр. Смолян. Той отстои на 75 км. от гр. Доспат и 92 км. от с. Бръщен, общ. Доспат, от където има лица на хемодиализа. Пътят до гр. Смолян е високопланински, с много завои, изкачвания и спускания по стръмни терени. Изминава се за не по-малко от 3 часа в едната посока или 6 часа в двете. Болните се придвижват с автомобили, които не са напълно пригодни за тази дейност и тъй като са много хора, са принудени да се придвижват сбутани един до друг, което им причинява допълнително неудобство. Да не говорим за противоепидемични мерки, като спазване на отстояния от 1,5 м. или сядане през седалка. Същите са немислими. Всичко това се повтаря по три пъти, всяка седмица. След всяко посещение на центъра болните лица се чувстват буквално „смазани“ по техни думи и ние напълно ги разбираме, защото пътя е труден и за здрави хора. Освен това, голямото разстояние и високопланинския терен са предпоставка за още по-трудно придвижване през зимния сезон, когато снеговалежите в региона са изключително интензивни и се натрупват големи количества сняг. Създават се предпоставки за пропускане на тази животоспасяваща процедура.

Г-жо Министър, считаме че живота и здравето на хората трябва да се поставят на първо място. В тази връзка Ви уведомяваме, че в момента в гр. Доспат се строи нова сграда за Спешна медицинска помощ от повереното Ви министерство. Ето защо горещо Ви молим, да се предвиди едно помещение, което да се оборудва с необходимата медицинска техника за хемодиализа. Същото би могло да се ползва и от болни хора на хемодиализа от съседните нам общини, като Сърница, Борино и Девин, за които ситуацията е абсолютно сходна с описаната по-горе. Това също ще спести много средства на държавата за осигуряване на транспорт на болните до центровете за хемодиализа в Смолян, Гоце Делчев, Велинград и др. Ако за осъществяването на тази идея са необходими допълнителни процедури предвидени в ЗУТ и/или др. нормативни актове, гарантираме, че общ. Доспат ще оказва пълно съдействие, с цел да направим живота на болните малко по-лесен.

Надяваме се че сме успели накратко да изложим важността на проблема, както и сериозните мотиви, които налагат изграждането му. Като оставаме в очакване за положително решение от Ваша страна, предварително Ви благодарим.“,пише в писмото.

Вирни се горе