Кметът на Доспат: Измененията в Закона за горите са в ущърб на хората!

 Кметът на Доспат: Измененията в Закона за горите са в ущърб на хората!

Кметът на Община #Доспат инж. Елин Радев даде разяснения относно последните изменения в Закона загорите.

В края на м. Януари 2023 г. в ДВ беше публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за горите. В него настъпиха съществени промени по отношение снабдяването на населението с дърва за огрев. Може ли да внесете повече яснота по този важен за населението въпрос?

– Да, измененията са съществени и повечето от тях са в ущърб на населението.

Първото неудобство например е, че хората ще трябва всяка година да подават заявления за включване в списъка за дърва за огрев. До сега имахме налични списъци, които актуализирахме всяка година в зависимост от тенденциите в демографското развитие на населението в общината, също и ги допълвахме с постъпилите нови заявления. Сега, всяка година ще трябва да се причинява това неудобство на хората.

Второ неудобство за хората ще бъде изискването на чл.11, ал.3 от Закона за горите (ЗГ), където е записано ,че физическите лица ще могат да добиват сами дървата за огрев , ако притежават удостоверение/документ за правоспособност за работа с механизирани средства (моторни триони). Ако не притежават този документ, ще могат да възлагат добива на лица, които имат такава правоспособност. Това ще коства на хората много пари и време , тъй като лицата притежаващи такъв документ не са повече от 30 за цялата община. Ако ще трябва да се разчита на тях, ще се губи време, нерви и средства.

По колко кубически метра дървесина се полага на домакинство?

Тази година едно домакинство може да получи до 10 пространствени куб. м. дървесина, съгласно чл.111, ал.16 от ЗГ., докато преди измененията, получаваха по 15 м3, пак в ущърб на хората. Или с 5 м3 по-малко, което е трето неудобство за хората. При нас във планинските райони е абсолютно невъзможно едно домакинство да се топли с 10 куб. м. на година. Когато измененията в този закон бяха подложени на обществено обсъждане, ние изпратихме своите възражения чрез Националното сдружение на общините в РБ и възразихме по този и други въпроси, но уви, това не беше взето предвид при окончателното одобрение на измененията в ЗГ.

Цените на дървата за тази година скочиха. Какви са те за 2023г. и как ще се отразят на домакинствата ?

Четвъртия проблем, който възниква през тази година са цените на дървата. Почти двойно скочиха цените, което ще е непосилно за хората. Така например цената на 1 куб. м. дърва за огрев на склад за 2023 г. е 51,84 лв. с ДДС за пространствен куб. м., за сравнение през 2022 г. бяха 30,24 лв. с ДДС за пространствен куб. м.

За дървесината на корен за 2023 г. е 12,00 лв. с вкл. ДДС за пространствен куб. м., за сравнение през 2022 г. бяха 6,00 лв. с вкл. ДДС за пространствен куб. м.

За възрастните хора и за тези, които нямат възможност сами да си добият дървата, цената ще е буквално непосилна. За 10 куб. м. (на дължина 1 м.) ще трябва да се платят приблизително 520 лв. Транспорта от средна дистанция е приблизително 200 лв. на кола, отделно за товарене, разтоварване и допълнително рязане на късо около 150 лв. на кола. Така общата сметка показва, че 10 куб. м. дърва за огрев закупени от склад, ще струват на домакинство не по-малко от 870 лв. или 87 лв. за 1 куб. м. , което е доста голяма сума.

Когато дървесината се добива на корен положението няма да е по-добро. Пак ще излиза доста по-скъпо в сравнение с миналата година , ако хората нямат документа за правоспособност. Позволителното за 10 куб. м. ще струва 120 лв. Ако лицето не притежава документ за правоспособност, ще трябва да плати за добиването приблизително по около 30 лв. за кубик. или за 10 куб. м. 300 лв. Транспорта от средна дистанция е приблизително 200 лв. на кола. Или ще стартира с около 620 лв. за 10 м3 дърва за огрев. За сравнение, през 2022 г. разхода за 15 м3 при добив на корен възлизаше на около 350 до 400 лв. максимум.

Няма ли добри моменти в следствие на промяната в ЗГ ?

Единствената добра новина от промените е , че съгласно чл. 111, ал.15 , заявленията ще се изпълняват по реда на тяхното постъпване. Ние ще изготвяме списъците по реда на тяхното постъпване, а съответните горски служители ще трябва да спазват поредността в списъка. Замисъла е да се избегне раздаването на свои хора или такива с някаква протекция , за сметка на обикновения човек , които обикновено трудно се дорежда да вземе дърва на време. И всичко това при условие, че това изискване се спазва.

Весник на Община Доспат

Вирни се горе