Кметът на Девин поиска повече пари за общините и ясен регламент за отдаване на пещерите

Кметът на Девин поиска повече пари за общините и ясен регламент за отдаване на пещерите

Кметът на Девин Здравко Иванов поиска повече пари за общините и ясен, прозрачен механизъм за отдаване на пещерите. Това той направи по време на Областния съвет за развитие, на който присъстваха областният управител Емил Хумчев, народният представител от „Демократична България“ Зарко Маринов и представители на държавни и общински структури. Според Иванов, отпускането на допълнително финансиране на общините е наложително и трябва да се случи още при актуализацията на Бюджет 2022, за да се подсигури нормалната работа на администрациите и дейностите, които извършват.

Поисканите допълнителни средства бяха обосновани от Иванов със сериозните разходи във връзка с повишаването на цените на енергоизточниците, както и запазване на административният капацитет на администрациите. Според него, с тези заплати които се дават на служителите на този етап са ниски и трудно се задържат експерти, а общините имат нужда от тях. Предложението на кмета на #Девин бе подкрепено и от останалите му колеги от областта. За увеличение на заплатите на администрациите, включително и на Областната управа заяви и областният управител Емил Хумчев. Според него, заплатите не са индексирани от доста години и е време и това да се случи.

Градоначалникът на Девин направи и предложение за приемането на точно и ясно законодателство чрез което може по прозрачен начин да се стопанисват пещарите, като направи конкретно две предложения. Първото е да бъдат предоставени на общините, както минералните извори, а те от своя страна да решават дали да ги стопанисва или да ги отдават на концесия. Вторият вариант предложен от Иванов бе, те да са отговорност на областните администрации, но задължително трябва да има отчисления към общините, тъй като те се грижили за поддръжката на пътищата, които водят то тях. Иванов изрази и мнение, че на този етап , пещарите се стопанисват от неправителствени организации, които генерират приходи, а общините имат само разходи по поддръжката на инфраструктурата.

От своя страна народният представител Зарко Маринов се ангажира да придвижи въпроса за актуализация на средствата, които се отпускат от държавата към общините и това предложение да бъде разгледано при актуализацията на бюджета между първо и второ четене.

Преди това, Здравко Иванов представи Плана за интегрирано развитие на Община Девин в периода от 2021 до 2027 година. В него са залегнали всички населени места на територията на общината, като са подчертани няколко основни приоритета. Едни от най-значимите инвестиции, които се планират да се извършат е в построяване на Пречиствателна станция на град Девин и подмяна на водопроводната мрежа в града, която е сериозно амортизирана и в момента генерира сериозни загуби.

kmeta

Вирни се горе