Кметът на Девин даде старт на данъчната кампания за 2024 година

Кметът на Девин даде старт на данъчната  кампания за 2024 година

Кметът на Община Девин Здравко Иванов, плати данъците си за 2024 г. и по този начин даде старт на кампанията за настоящата година. С пожелания за висока събираемост и повече отговорни данъкоплатци, градоначалникът на Девин заплати данъчните си задължения в служба „Местни данъци и такси”, в Центъра за административно обслужване в родопския град.

„Изказваме благодарност към всички граждани на община Девин, които през изминалата 2023 г. проявиха отговорност и заплатиха в срок своите данъчни задължения.

С надежда и увереност за активност и по-голяма събираемост на местните приходи, започна Данъчна кампания 2024 година“, коментира още Иванов, като припомни, че данъците и такса смет на територията на общината не са повишавани.

Повече подробности за дължимите данъци и начина за плащане, жителите на община Девин могат да намерят на :

https://www.devin.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=881&Itemid=100

От 4 януари 2024 г. започна заплащането на дължимия ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА.

От 24 януари 2024 г. може да заплатите и дължимия ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ.

Заплащането може да извършите и преди получаване на съобщение!!!

Сроковете за плащане са:

• първа вноска – до 30 юни 2024 г.

• втора вноска – до 31 октомври 2024 г.

предплатилите до 30 април 2024 г. за цялата година, получават отстъпка от 5 %.

Вирни се горе